Marina Loskutnikova
Blog

Integration

07/01/2020 21:46
A new year begins: 2020. A year in which I'm going to complete my integration course. In the meantime, I have passed all the courses. Only the Profession Orientation command has yet to. For this you have to fill out eight forms on what work you want to do in the Netherlands and how to deal with it,...

Inburgering

31/12/2019 11:22
Een nieuw jaar breekt aan: 2020. Een jaar waarin ik mijn inburgeringscursus ga afronden. Inmiddels ben ik geslaagd voor alle cursussen. Alleen de opdracht  BeroepenoriĆ«ntatie moet nog. Daarvoor moet je een achttal formulieren invullen over welk werk je wil gaan doen in Nederland en hoe je dat...